Domov  >  Celestron  >  Celestron Klub

Celestron Klub

Čo je Celestron Klub?

Základné informácie o Celestron Klube nájdete tu >>


Postrehy z pobytu na L. Štíte J. Merca ml. s rodinou si môžete prečítať tu>>


Stanovy klubu platné od 18. septembra 2007

ČLENSTVO V KLUBE
Zameraním Celestron Klubu (ďalej len klubu) je poskytovanie výhod a nadštandardných služieb verným zákazníkom a členom klubu. Prevádzkovateľom klubu je firma Judita Piarová - Tromf, Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica.
Členom klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým bydliskom a korešpondenčnou adresou v SR. Členom klubu sa stáva každá osoba na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrí podpisom na prihláške. Členstvo v klube je bezplatné. Nárok na riadne členstvo v klube majú všetci, ktorí riadne a úplne vyplnia prihlášku do Celestron Klubu. Každý člen obdrží pri vydaní klubovej karty fóliu Baader Astrosolar
 
TM na pozorovanie slnečnej fotosféry /v rozmere 15x15 cm/. Každý prihlásený člen bude zaradený do žrebovania o nočný pobyt v apartmáne na Lomnickom štíte.

NOČNÝ POBYT NA LOMNICKOM ŠTÍTE
Z platných prihlášiek, zaslaných od 30. mája 2008 žrebujeme o nočný pobyt v apartmáne na Lomnickom štíte v hodnote 450,-€. Do žrebovania sú zaradené všetci riadni členovia klubu. Víťaz žrebovania má nárok na jednu noc strávenú v apartmáne na Lomnickom štíte pre dve osoby. V cene nie je zahrnutá cena lanovky Tatranská Lomnica - Lomnický štít a strava. Výherkyňou 1. žrebovania sa stala pani Monika M. z Košíc. Srdečne gratulujeme. 2. žrebovanie prebehlo koncom februára 2009, generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne Ing. Teodor Pintér vyžreboval spomedzi členov pani Slávku K. zo Zvolena.

PRIHLÁŠKA
Prihlásiť sa do Celestron Klubu je možné vyplnením prihlášky uverejnenej v časopise Kozmos 5/2007, vyplnením a vytlačením prihlášky zo stránok www.celestron.sk a zaslaním na adresu firmy, alebo zaslaním e-mailu na info@celestron.sk s uvedením citácie „Odoslaním prihlášky potvrdzujete súhlas so spracovaním údajov a zasielaním špeciálnych akciových ponúk na mnou zadané kontakty."

ČLENSTVO V KLUBE ZANIKÁ Z TÝCHTO DÔVODOV:

1.      Člen zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje

2.      Člen úmyselne uviedol nesprávne údaje

3.      Na žiadosť člena

4.      Z ostatných dôvodov vyplývajúcich z právnych predpisov SR.

VÝHODY CELESTRON KLUBU

1.      Prednostné informácie o akciách elektronickou poštou

2.      Špeciálne akciové ponuky určené členom klubu

3.      Prezentácie s možnosťou testovania výrobkov

4.      Individuálne ceny na vybrané príslušenstvo

5.      Možnosť odskúšania vybraného príslušenstva (okuláre, Barlowove šošovky, filtre, reduktory a násobiče)  po zložení zálohy v plnej výške ceny.

6.      Rozšírený zákaznícky servis, individuálny prístup

7.      Bezplatná preprava zakúpeného tovaru /pri nákupe tovaru v hodnote nad 15.000,-Sk/

8.      Splátkový systém

OSOBNÉ ÚDAJE
Podpísaním prihlášky člen Celestron Klubu dáva podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Judita Piarová - Tromf, Banská Bystrica súhlas na spracovávanie a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v prihláške. Člen klubu dáva spoločnosti Judita Piarová - Tromf, Banská Bystrica súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu trvania jeho členstva v klube. Zákazník, ktorý súhlas odvolá nemôže naďalej využívať výhody klubu. Podpisom vyjadruje člen Celestron Klubu súhlas so zasielaním propagačných materiálov firmy Judita Piarová - Tromf klasickou a elektronickou poštou počas doby trvania členstva v klube.
Každý člen Celestron Klubu je povinný bezodkladne aktualizovať údaje uvedené na prihláške v prípade že dôjde k zmene týchto údajov. Môže tak urobiť telefonicky na čísle 048/4142332, mailom na info@celestron.sk, alebo osobne v sídle firmy.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Členstvo v Celestron Klube a výhody s ním spojené sú právne nevymáhateľné a neprevoditeľné. Spoločnosť Judita Piarová - Tromf si vyhradzuje právo v prípade nutnosti ukončiť činnosť Celestron Klubu. Termín ukončenia činnosti klubu bude členom oznámený písomne, prípadne elektronickou poštou.

KONTAKTNÁ ADRESA
Judita Piarová - Tromf, Partizánska cesta 80, 97401 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Peter Zbončák, e-mail: peter@tromf.eu, tel.: 0903/517519
Tel./fax: 048/4142332, mail:
 info@tromf.eu
web: www.tromf.eu, web klubu: klub.celestron.sk

  xxxxxxxxx


  Katalóg

  Nahrávam strom......

  Anketa

  Ako často navštevujete tento i-shop?

  Naše výhody

  • poskytujeme odborné poradenstvo
  • sme 22 rokov na trhu
  • Veľká predajňa v Banskej Bystrici s pohodlným prístupom
  • neštandardné a príjemné prostredie predajne s kávičkou podávanou na stole UFO (návrh stola Ing.arch. Albert Mikovíny)
  • sme platiteľmi DPH
  • fakturujeme podľa dohody
  • cenová garancia
  • pri nákupe nad 60€ poštovné grátis
  • sme partnerom svetovych vyrobcov, preto sa môžete spoľahnúť na silné renomé našej firmy na medzinárodnej úrovni
  • výhradná distribúcia v SR
  • vlastná značka Tactical
  • balíky do ČR doručujeme v cenách Českej pošty!

  Prihlásenie


  zabudnuté heslo
  registrácia nového užívateľa

  Nákupný košík

  V košíku nie je žiadny produkt

  obchodné podmienky
  reklamačný poriadok

  nákupný košík / objednať


  xxxxxxxxx


  TROMF

  akcia práve prebieha ...