Array TROMF | Slovníček pojmov

Domov  >  Váš radca  >  Slovníček pojmov

Slovníček pojmov

 

Binokulárny ďalekohľad - binokulár: ďalekohľad pozostávajúci z dvoch samostatných sústava, ktoré sú navzájom prepojené. Binokulárnym ďalekohľadom sa obraz pozoruje podstatne ľahšie ako monokulárnym, keďže ľudské zmysly sú uspôsbené na vnímanie okolitého prostredia dvoma očami.

Povrchová úprava šošoviek: od povrchovej úpravy závisí výsledná kvalita obrazu, hlavne pri pozorovaní objektov, kde je v zornom poli jasný zdroj svetla. Typy povrchových úprav sú nasledovné:
-Coated - jednoduché vrstvy na okrajových /okulár, objektív/ stranách šošoviek
-Fully Coated - jednoduché vrstvy na všetkých vonkajších vrstvách šošoviek
-Multi-Coated - viacnásobné vrstvy na vonkajších /okulár, objektív/ vrstvách šošoviek
-Fully Multi - Coated - viacnásobné vrstvy na všetkých /okulár, objektív/ vrstvách šošoviek

Korekcia dioptrií: V prípade že máte nepatrné rozdiely v dioptriách je možné pomocou korekcie dioptrií tento rozdiel vyrovnať. Väčšinou sa nachádza na pravom okulári binokulárneho ďalekohľadu

Výstupná pupila: Výstupná pupila určuje aký veľký bude priemer obrazu vychádzajúceho z ďalekohľadu. Čím je výstupná pupila väčšia tým je obraz vychádzajúci z ďalekohľadu jasnejší. Výstupná pupila sa vypočíta z pomeru priemeru objektívu a zväčšenia ďalekohľadu. Napríklad ďalekohľad 8x32 bude mať výstupnú pupilu 4 mm. Treba si však uvedomiť, že zrenička ľudského oka sa dokáže a aj to len v úplnej tme rozšíriť na priemer maximálne 8 mm /u človeka do 30 rokov v špičkovej zdravotnej kondícii a perfektnom zraku/. V reálnych podmienkach u väčšiny ľudí nedosahuje hodntu 7 mm. Takže ak je výstupná pupila ďalekohľadu väčšia ľudské oko ju odfiltruje a tým pádom je zbytočná.

Očný reliéf: Určuje hodnotu v akej optimálnej vzdialenosti sa obraz z prístroja zobrazuje. Pri puškohľadoch táto hodnota dosahuje až desiatky centimetrov /pri pištoľových modeloch/, pri ďalekohľadoch pár milimetrov nanajvýš niekoľko centimetrov. Pre ľudí používajúcich ďalekohľad spolu s dioptrickými okuliarmi odporúčame ďalekohľad, ktorý má väčší očný reliéf.

Zorné pole ďalekohľadu: Určuje hodnotu šírky zorného poľa na určitú vzdialenosť /najčastejšie 100, alebo 1000 metrov/ v metroch, alebo stupňoch. Zväčšovaním príblíženia, alebo zväčšenia sa šírka zorného poľa zmenšuje. Vo všeobecnosti platí, že ďalekohľad s pevným zväčšením má zorné pole širšie ako ďalekohľad s zoomom, pri rovnakej hodnote zväčšenia.

Zväčšenie, alebo príblíženie: Binokulárne a monokulárne ďalekohľady sú popisované číslom, napríklad 7x50. Prvé číslo „7" znamená zväčšenie, alebo priblíženie ďalekohľadu. Teda ak sa pozeráte cez takýto ďalekohľad napríklad do vzdialenosti 140 metrov je to presne to isté čo by ste uvideli vo vzdialenosti 20 metrov voľným okom.

Priemer objektívu:  Druhé číslo v popise binokulárnych a monokulárnych ďalekohľadov označuje priemer objektívu /napríklad 8x32/. Čím je priemer objektívu väčší tým kvalitnejší, kontrastnejší a čistejší je obraz pozorovateľný v ďalekohľade.

Vrstvy PC-3: Chemická povrchová úprava šošoviek ďalekohľadov, vyvinutá spoločnosťou Bushnell, ktorá sa používa vo vyšších modelových radoch ďalekohľadov a monokulárov. Zabezpečuje väčšie rozlíšenie a vyššiu kvalitu obrazu.

Porro - prizmatický ďalekohľad: Typ binokulárneho ďalekohľadu, ktorý je osadený dvoma Porrovými hranolmi, ktoré vzpriamujú obracajú obraz. Jeden výškovo a druhý stranovo. Porroprizmatický ďalekohľad rozoznáte podľa toho, že predné šošovky sú od seba ďalej ako zadné šošovky.

Sklo hranolov: Vo väčšine ďalekohľadov sa používajú dva základné typy optických skiel. BK-7 a BaK-4.
BK-7 je borosilikátové sklo - bežne používané pre nižšie modelové rady ďalekohľadov. Toto sklo nie je tak opticky kvalitné ako BaK- 4. Pri prechode svetla hranolovou sústavou z BK7 skiel dochádza k väčšiemu rozptylu a stratám, takže výsledný obraz nie je tak jasný, číry a kontrastný ako u ďalekohľadov s BaK- 4. Ale pre bežné pozorovanie behom dňa sú tieto sklá vyhovujúce. Pokiaľ sa pozriete do okuláru zo vzdialenosti cca 30cm, uvidíte obraz výstupnej pupily, ktorý je "orezaný" šedými tieňmi.
BaK-4 - korunové sklo s prísadami barya. Jedná sa o veľmi kvalitný optický materiál s minimálnym rozptylom a stratami. Ďalekohľady obsahujúce hranoly z BaK- 4  skla majú jasný, číry, kontrastný a ostrý obraz v celom zornom poli.
Pokiaľ sa pozriete do okuláru zo vzdialenosti cca 30cm, uvidíte obraz výstupnej pupily, ktorý má jasný čistý kruhový tvar s ostrými okrajmi aj po obvode.

Rainguard: Vodeodpudivá technológia vyvinutá spoločnosťou Bushnell. Vonkajšie strany šošoviek ďalekohľadov, puškohľadov a ďalších optických prístrojov sú potiahnuté špeciálnou vrstvou, ktorá v prípade dažda, hmly, alebo extrémnej vlhkosti zabezpečuje to, že rosa, ktorá sa vytvára na povrchu sa zhromaždí do kvapiek, ktoré odtekajú po povrchu šošovky. Tým pádom máte kryštáľovočistý výhľad aj v tých najextrémnejších podmienkach.

Priamy ďalekohľad: Usporiadanie tohto prevedenia ďalekohľadov zabezpečuje jeho kompaktnejší rozmer oproti porro-prizmatickému binokuláru v takých istých parametroch a podstatne lepšiu optickú kvalitu obrazu. Vyššia optická kvalita je daná konštrukciou a usporiadaním optiky /svetlo prechádza menším počtom optických členov a menej krát sa odráža/ a vo väčšine prípadov aj použitím kvalitnejších optických skiel.

Vodotesnosť/Prachotesnosť: Ďalekohľady opatrené O2 krúžkom a plnené dusíkom, prípadne zmesou plynou na béze dusíka sú 100% vodotesné a vodeodolné. Tieto modely je možné používať v prostredí s 100% vlhkosťou vzduchu, nie však pod vodou. Tlak, ktorý by bol pod vodou vyvíjaný by veľmi jednoducho pohol O2 krúžky zničiť.

XTR Technológia: Technológia povrchovej úpravy šošoviek vyvinutá spoločnosťou Bushnell. Viac ako 60 jednotivých vrstiev zabezpečuje, excelentnú pripepustnosť v oblasti červeného svetla /ktoré je najviac zastúpené za šera a v zlých svetelných podmienkach/, ktorá dosahuje 99,73%. Takáto optická priepustnosť zabezpečuje excelentný obraz aj v tých najtmavších a najhorších svetlených podmienkach. Použitá je v modelovom rade binokulárov Bushnell Elite.

Multipozičný okulár /monokuláre/:  Niektoré monokulárne ďalekohľady umožňujú naklápanie okulára, čím získate podstatne širšiu variabilitu použitia.

Najkratšie zaostriteľná vzdialenosť: Najkratšia vzdialenosť, v ktorej je možné pozorovať obraz v ďalekohľade.

CCD a CMOS čip: Polovodičová súčiastka, ktorá premieňa svetlo na elektrický signál. Používa sa napríklad v digitálnych binokulároch a monokulároch, alebo v prístroji na nočné videnie Bushnell StealthView.

Zaostrovací systém „Perma Focus": stálezaostrené prevedenie ďalekohľadov. Tieto modely sú použiteľné pre ľudí s dobrým zrakom. Na ďalekohľade sa nanachádzajú žiadne ostriace mechanizmy.

Zaostrovací systém „Insta Focus": Používa sa pri ďalekohľadoch napríklad Bushnell Powerview. Pomocou jednoduchej kolísky a jedným prstom je možné zaostrovať ďalekohľad. Nie je potrebné otáčanie kolieskom, ako pri klasických modeloch ďalekohľadov.

Individuálne zaostrovanie: využíva sa pri väčších binokulárnych ďalekohľadoch. Každý okulár sa v tomto prípade ostrí samostatne.

Prístroj na nočné videnie: Prístroje na nočné videnie sú určené na pozorovanie v noci, tme a za podmienok zhoršenej viditeľnosti. Základom prístroja je opticko-elektornický menič (OEM), ktorý zosiluje dopadajúce zostatkové a odrazové svetlo, prenikajúce do prístroja objektívom. Vo vnútri OEM svetelný tok aktivuje fotokatódu, ktorá premieňa energiu fotónov na elektróny. Tieto elektróny urýchľujú elektrostatické pole vo vnútri meniča a vytvoria fosforujúci obraz (ako zelená monochrómová TV obrazovka), ktorý vidíte. Je to urýchlovanie elektrónov, ktoré zosilňujú a zlepšujú obraz.
Systém nočného videnia zlepšuje schopnosť vidieť za podmienok zhoršenej viditeľnosti, ale nemôže vytvoriť užitočný obraz vo veľmi tmavom prostredí, kde sa svetlo nedá zosilniť. Pre použitie v jaskyniach, skladoch alebo v ďalších tmavých priestoroch, kde je nedostatok svetla, je potrebné použiť infrasvetelný zdroj (ISZ), ktorý vyrobí svetlo pre zosilnenie. ISZ napomáha, aj pri veľmi slabom množstve svetla, a zlepšuje obraz ak sa pozorovateľ pohybuje z miesta so slabšou viditeľnosťou do miesta s veľmi slabou viditeľnosťou. Všetky prístroje na nočné videnie majú zabudované infražiariče.

Infražiarič: /nočné videnie/ Prídavný zdroj svetla pre prístroje na nočné videnie.

Priemer tubusu puškohľadu:  Štandardne sa používajú dva priemery puškohľadov 30 mm tubus a 25,4 mm tubus /1" tubus. Priemer tubusu puškohľadu musíte zohľadniť vtedy ak máte na puške montážné krúžky, do ktorých chcete osadiť nový puškohľad. V prípade, že sa rozhodujete pre nový je lepšie použiť 30 mm tubus, ktorý je podstatne stabilnejší a masívnejší.

Puškohľad: Zameriavací ďalekohľad na zbrane

Kolimátor: Zameriavacia optická pomôcka na zbraň. Optický kolimátor je ako klasický puškohľad, ale bez zväčšenia - presnejšie z jednotkovým zväčšením v strede ktorého sa zobrazuje svetelný bod. Otvorený kolimátor má len jednu šošovku v ktorej sa zobrazuje zámerná osnova - svetelný bod.

Boresighter:  Nastreľovacia pomôcka na suché nastrelenie puškohľadu bez potreby použitia veľkého množstva nábojov. V súčastnosti sa vyrábajú optické a laserové boresightery.

Zámerná osnova:

Zámerná osnova „FireFly": Špeciálna fosforeskujúca osnova vyvinutá spločnosťou Bushnell. Bez nasvietenia sa správa ako klasická osnova, nasvietením akýmkoľvek zdrojom svetla /baterkou, reflektorom auta. začne osnova fosforeskovať. Intenzitu osvetlenia volíte intenzitou nasvietenia.

Stmievací faktor: Teoretická optická veličina, ktorá nijakým spôsobom nereprezentuje kvalitu obrazu ďalekohľadu. Reálny výkon je daný konštrukčnými vlastnosťami optiky a hlavne pomerom priemeru a zväčšenia.

Stabilizácia obraz: Mechanická, alebo elektronická sústava v ďalekohľade, ktorá zabezpečuje stabilizovanie rozochvetého obrazu napríklad pri pozorovaní z lode, alebo auta.

Generácie nočného videnia: V komerčnej sfére sú momentálne dostupné:
- 1. a 1+. generácia: na zosilnenie svetla v týchto prístrojoch sa používa optoelektronický menič - fotokatóda. Princíp činnosti je v tom, že fotokatóda má vnútorný povrch pokrytý vrstvou materiálu z fosforu. Fotóny svetla dopadom ma molekuly fosforu emitujú elektróny tak, že energia fotónu zvýši energetickú úroveň molekuly fosforu do bodu, kedy sa molekula fosforu stane nestabilnou a tak molekula fosforu emituje elektrón, čím sa obnoví do stabilnej úrovne. Prístroje sú použiteľné za zlých svetelných podmienok, alebo v úplnej tme s tým, že na prisvietenie použijete väčšinou vstavaný infražiarič. Dosah týchto prístrojov v úplnej tme je do 120 metrov.
- 2. a 2+. generácia: Princíp premeny svetla na elektrickú energiu je podobný ako pri prvej generácii, rozdiel je však v zosilovaní elektrónov. V týchto prístrojoch ich zosilenie zabezpečuje kanálový zosilovač, ktorý pozostáva z veľkého množstva paralelných sklenených doštičiek. Tieto prístroje dosahujú bežne 30.000 násobné zosilenie svetla. V úplnej tme dovidíte takýmto prístrojom s prídavným infražiaričom do cca. 300 metrov. Ostatné generácie, ktoré udávajú niektorí predajcovia sú výhradne modifikácie predchádzajúcich dvoch generácií. Ak sa tretia generácia prístrojov aj vyvíja a vyrába tak určite len pre účely ozbrojených zložiek v extrémne tajnom režime, bez možnosti priniku akéhokoľvek modelu do predaja v komerčnej sfére.
- digitálna technológia: je založená na princípe ktorý je známy z digitálnych fotoaparátov a videokamier. CCD čip má upravenú maximálnu priepustnosť v oblasti IR svetla. Dosah týchto prístrojov v úplnej tme dosahuje za bežných podmienok cca. 150 metrov.

Svetelnosť:  Je daná pomerom priemeru objektívu a jeho ohniskovej vzdialenosti. To znamená, že pri rovnakom priemer objektívu a rôznych ohniskových vzdialenostiach je zobrazuje objektív s najkratšou ohniskovou vzdialenosťou obraz najčistejšie.

Svetelnosť  - relatívna: Pomerne často využívaný pameter s teoretickou výpovednou hodnotou. Určuje sa ako druhá mocnina výstupnej pupily v milimetroch. Ďalekohľad 10x50 má relatívnu svetelnosť napríklad 25. Vo všeobecnosti platí, že čím je väčšia hodnota relatívnej svetelnosti, tým je ďalekohľad vhodnejší na pozorovanie za šera. Treba však upozorniť že tento parameter je len jeden z množstva, ktorý ovplivňuje optické parametre ďalekohľadu. Viac ako tieto relatívne hodnoty má vplyv na výkon ďalekohľadu priepusnosť svetla a optický výkon sústavy /použitie hranolov, straty svetla v ďalekohľade..

Maximálne zväčšenie ďalekohľadu: Maximálne zväčšenie ďalekohľadu, ktoré je prakticky využiteľné je dané priemerom objektívu - optici udávajú jeho hodnotu na 2 maximálne 2,5 násobok priemeru objektívu v milimetroch. To znamená, že ak má ďalekohľad priemer objektívu 60 mm je maximálne zväčšenie, pri ktorom ešte uvidíte reálne zväčšený obraz s detailami cca. 150 násobné. Maximálne použiteľné zväčšenie však závisí aj od pevnosti / tuhosti statívu a stavu atmosféry.

Stmievací faktor: Relatívna optická veličina, ktorá umožňuje teoretické porovnávanie ďalekohľadov v horších svetelných podmienkach. Počíta sa ako druhá mocnina zo súčinu priemeru a zväčšenia ďalekohľadu. Pri ďalekohľade 7x50 bude mať hodnotu 18,7.  Hodnota okolo 17 predstavuje minimum pre dostatočnú pozorovateľnosť ďalekohľadom za šera. Ďalekohľady s hodnotou stievacieho faktora pod 17 sú vhodné na turistiku, alebo pozorovanie v priebehu dňa. Podobne ako relatívne svetelnosť aj stievací faktur je len jedna z množstva optických parametrov, ktoré vplývajú na optickú kvalitu obrazu. Viac ako tieto relatívne hodnoty má vplyv na výkon ďalekohľadu priepusnosť svetla a optický výkon sústavy /použitie hranolov, straty svetla v ďalekohľade..

Priepusnosť svetla /transmisia: Udáva aká časť svetla sa prechodom v ďalekohľade stratí /odrazom, pohltením počas prechodu cez šošovky a rozplytom na šošovkách/.

Monokulárny ďalekohľad: Ďalekohľad pozostávajúci z jednej optickej sústavy. Väčšinou použiteľný na pozorovanie prírody, prípadne v strelectve na kontrolu nástrelu. Monokulárne ďalekohľady ďalekohľady majú väčšinou meniteľné zväčšenie v rozsahu cca. 15 - 60 násobnom.

Nastavovanie SkyAlign:  Systém nastavovania astronomických ďalekohľadov podľa hviezd na oblohe. Pri nastavovaní ďalekohľadu s ovládačom Celestron. NexStar nemusíte poznať názvy hviezd, stačí nastaviť ďalekohľad na tri ľubovoľné hviezdy, ktoré vidíte na oblohe. Táto technológia je patentovaná spoločnosťou Celestron.

xxxxxxxxx


Katalóg

Nahrávam strom......

Anketa

Ako často navštevujete tento i-shop?

Naše výhody

 • poskytujeme odborné poradenstvo
 • sme 22 rokov na trhu
 • Veľká predajňa v Banskej Bystrici s pohodlným prístupom
 • neštandardné a príjemné prostredie predajne s kávičkou podávanou na stole UFO (návrh stola Ing.arch. Albert Mikovíny)
 • sme platiteľmi DPH
 • fakturujeme podľa dohody
 • cenová garancia
 • pri nákupe nad 60€ poštovné grátis
 • sme partnerom svetovych vyrobcov, preto sa môžete spoľahnúť na silné renomé našej firmy na medzinárodnej úrovni
 • výhradná distribúcia v SR
 • vlastná značka Tactical
 • balíky do ČR doručujeme v cenách Českej pošty!

Prihlásenie


zabudnuté heslo
registrácia nového užívateľa

Nákupný košík

V košíku nie je žiadny produkt

obchodné podmienky
reklamačný poriadok

nákupný košík / objednať


xxxxxxxxx


TROMF

akcia práve prebieha ...